Tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi

Fasihi simulizi na fasihi andishi ni aina mbili tofauti za fasihi ambazo zinatofautiana katika njia zao za usambazaji na uwasilishaji. Hapa kuna tofauti kuu kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi:

1. Fasihi Simulizi: - Fasihi simulizi ni aina ya fasihi ambayo inasimuliwa au kupitishwa kwa njia ya mdomo au kwa kutumia sauti. - Inaweza kuwa inasimuliwa na mchongaji hadithi, mzee mwenye hekima au mtu mwingine ambaye anajua hadithi au simulizi hiyo. - Inaweza kujumuisha hadithi, methali, vitendawili au nyimbo za jadi ambazo zimepita kutoka kizazi hadi kizazi.

2. Fasihi Andishi: - Fasihi andishi ni aina ya fasihi ambayo imeandikwa kwenye karatasi au kuchapishwa katika aina nyingine ya media. - Inaweza kujumuisha riwaya, mashairi, tamthilia au aina nyingine za maandishi ambayo yanahitaji kuandikwa ili yaweze kusambazwa. - Inaweza kutofautiana na fasihi simulizi kwa sababu ya matumizi ya lugha rasmi, miundo maalum ya vifungu, na uandishi wa wazi na wa kudumu.

Kwa ufupi, tofauti kuu kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi ni njia wanazotumia kusambaza na kuwasilisha hadithi au maandishi hayo. Fasihi simulizi inategemea usimulizi wa mdomoni wakati fasihi andishi inategemea maandishi yaliyoandikwa au kuchapishwa.